NÁPOVĚDA pro katalog Nextis
   
Přihlášení do katalogu
  V závislosti na konfiguraci katalogu bude pravděpodobně potřeba se před prohlížením a hledáním v katalogu přihlásit Vaším uživatelským jménem a heslem. Toto jméno a heslo můžete získat dvěma způsoby:
 
 1. Jméno a heslo pro přihlášení Vám přidělí Váš dodavatel.
 2. Zaregistrujete se sami pomocí registračního formuláře - tato volba je závislá na kofiguraci katalogu a nemusí být dostupná. Pokud je tato volba k dispozici, je odkaz na registrační formulář umístěn na přihlašovací obrazovce napravo pod tlačítkem přihlásit.
  V případě, že aktuální konfigurace umožňuje vstup bez přihlášení, bude na přihlašovací obrazovce zobrazeno tlačítko 'Bez přihlášení'. Kliknutím na toto tlačítko přejdete na úvodní stránku katalogu.
  Omezení pro nepřihlášené zákazníky:
 
 • Při hledání v katalogu budou zobrazovány pouze maloobchodní ceny (MOC).
 • Při hledání v katalogu budou zobrazovány pouze položky, které lze u dodavatele objednat.
 • Při hledání v katalogu nemusí být zobrazovány stavy skladů (v závislosti na konfiguraci).
 • Nebude zobrazena záložka 'Informace'.
 • Nebude zobrazena záložka 'Nastavení'.
Úvodní stránka
  Záložka 'úvodní obrazovka' obsahuje užitečné informace o novinkách a právě probíhajících akcích. Informace na úvodní obrazovce jsou rozděleny do tří částí.
 
 • Novinky - například novinky v sortimentu dodavatele, nové služby
 • Informace - například informace o  změně obchodních podmínek, otevírací době
 • Letáky - například leták s informacemi o právě probíhající akci na vybrané zboží
Katalog
  Záložka 'Katalog' obsahuje nástroje potřebné k vyhledávání a nakupování náhradních dílů. V základní konfiguraci tato záložka obsahuje 3 části (tlačítka v levé části stránky).
 
 • Katalog TecDoc - slouží k vyhledávání náhradních dílů na osobní a nákladní/užitková vozidla na základě aplikace ve vozidlech.
 • Přímé hledání - slouží k přímému vyhledávání dílů nebo jejich náhrad podle kódu náhradního dílu pomocí katalogu TecDoc nebo přímo v kódech Vašeho dodavatele.
 • Univerzální díly - obsahuje strom univerzálních dílů dodavatele, případně dílů, které nelze vyhledávat na základě aplikace ve vozidle nebo kódu. Typicky se jedná o sortiment jako je například: Autokosmetika, Autodoplňky, Univerzální díly, Oleje a maziva, Povinná výbava a další.
  Vyhledání dílu podle aplikace ve vozidle
 
 1. V záložce 'Katalog' přejděte do části 'Katalog TecDoc' (výběr v levé části obrazovky).
 2. Na obrazovce zvolte postupně výrobce , model a motorizaci vozidla.
 3. Následně se zobrazí přehled dostupných konstrukčních skupin.
 4. Z nabízeného stromu vyberte požadovanou skupinu dílů. Tuto skupinu můžete lépe určit kliknutím na obrázek požadované konstrukční skupiny. Na všechny konstrukční skupiny se lze snadno vrátit kliknutím na tlačítko 'Zrušit filtr' v horní části obrazovky.
 5. Dle vybraného sortimentu se po výběru požadované skupiny dílů mohou zobrazit další obrazovky s upřesňujícími otázkami. Účelem těchto obrazovek je co nejvíce zpřesnit hledání požadovaného dílu.
 6. Následně je zobrazen seznam vyhledaných dílů dle zadaných parametrů.
 7. Pokud vyhledaná položka je v nabídce dodavatele, bude u ní zobrazena cena a stavy skladů (katalog jinak registrovaným zákazníkům může zobrazit i ostatní díly, které aktuálně v nabídce dodavatele nejsou).
 8. Zpět na výběr konstrukčních skupin se lze vráti kliknutím na tlačítko 'Zpět' v levé horní části seznamu vyhledaných dílů.
  Přímé hledání
 
 1. V záložce 'Katalog' přejděte do části 'Přímé hledání' (výběr v levé části obrazovky)
 2. Do hledacího pole v levé části obrazovky vložte hledaný kód. Lze zadat kódy v nepřesném formátu, jako například kódy, které obsahují pomlčky, lze zadat bez nich nebo opačně.
 3. Pokud je potřeba, upravte parametry hledání v levé části obrazovky pod hledacím polem.
 4. Stiskem tlačítka 'Hledat' zahájíte hledání
 5. Dle nalezených skupin se po výběru požadované skupiny dílů může zobrazit další obrazovka s upřesněním požadovaného dílů. Účelem této obrazovky je co nejvíce zpřesnit hledání požadovaného dílu.
 6. Následně je zobrazen seznam vyhledaných dílů dle zadaných parametrů.
 7. Pokud vyhledaná položka je v nabídce dodavatele, bude u ní zobrazena cena a stavy skladů (katalog jinak registrovaným zákazníkům může zobrazit i ostatní díly, které aktuálně v nabídce dodavatele nejsou)
 
TIP: Zobrazování všech čísel TecDoc si lze nastavit v záložce 'Nastavení'
  Univerzální díly
 
 1. V záložce 'Katalog' přejděte do části 'Přímé hledání' (výběr v levé části obrazovky)
 2. V seznamu skupin univerzálních dílů 'stromu' zvolte kliknutím požadovanou kategorii případně podkategorii.
 3. Následně je zobrazen seznam vyhledaných dílů pro zvolenou kategorii.
Dle konfigurace pak může záložka katalogu obsahovat také
 
 • Karosářské díly ACI - slouží k vyhledávání karosářských dílů dodavatele ACI přímo v databázi ACI na základě aplikace ve vozidlech
 • Elektrosoučástky ALLSTAR - slouží k vyhledávání celých alternátorů a startérů nebo náhradních dílů do alternátorů a startérů podle kódů výrobců
  Seznam přiřazených SPZ
  Užitečnou pomůckou v katalogu je seznam SPZ. Do tohoto seznamu je možné přidávat vozidla, na která objednáváte náhradní díly opakovaně a urychlit tak jejich opětovné vyhledání a zároveň minimalizovat riziko špatného určení vozidla.
  Seznam přiřazených SPZ obsahuje :
 
 • SPZ nebo krátký popis vozidla (max. 10 znaků)
 • VIN vozidla (max. 30 znaků)
 • Poznámku k vozidlu (max. 250 znaků)
 • Historii objednaných dílů k dané SPZ
 • Historii objednaných dílů k danému typu vozidla
  Jak přiřadit vozidlo do seznamu SPZ:
 
 1. Pomocí katalogu TecDoc vyberte požadované vozidlo (výrobce,model,motorizace) až po okamžik, kdy se Vám zobrazí seznam konstrukčních skupin obsažených ve vozidle (strom)
 2. Ve spodní části obrazovky pod konstrukčními skupinami se objeví pole 'Přiřadit SPZ k vozidlu'
 3. Do tohoto pole zadejte SPZ vozidla nebo krátký název (lze později změnit)
 4. Stiskněte ikonu diskety napravo od tohoto pole
 5. SPZ je přiřazena k vozidlu
  Jak vybrat vozidlo ze seznamu SPZ pro vyhledání dílů:
 
 1. V záložce katalogu přejděte do části 'Katalog TecDoc'
 2. V levé části obrazovky pod výběrem vozidel klikněte na tlačítko 'Výběr SPZ'
 3. Zobrazí se seznam přiřazených SPZ
 4. Klikněte na zvýrazněný text obsahující Vámi požadované vozidlo
 5. Zobrazí se seznam konstrukčních skupin pro vybrané vozidlo
 6. Dále lze pokračovat v hledání dílů obvyklým způsobem
  Jak upravit informace u vozidla v seznamu SPZ
 
 1. V záložce katalogu přejděte do části 'Katalog TecDoc'
 2. V levé části obrazovky pod výběrem vozidel klikněte na tlačítko 'Výběr SPZ'
 3. Zobrazí se seznam přiřazených SPZ
 4. Klikněte na ikonu tužky napravo od požadovaného vozidla
 5. Zobrazí se editační rozhraní kde lze upravit(přepsat) požadované informace
 6. Kliknutím na tlačítko 'Uložit' budou požadované změny uloženy
  Jak odstranit vozidlo ze seznamu SPZ
 
 1. V záložce katalogu přejděte do části 'Katalog TecDoc'
 2. V levé části obrazovky pod výběrem vozidel klikněte na tlačítko 'Výběr SPZ'
 3. Zobrazí se seznam přiřazených SPZ
 4. Klikněte na ikonu křížku napravo od požadovaného vozidla
 5. Požadované vozidlo bude ze seznamu odstraněno
Objednání zboží
 
 1. Vyhledejte požadované zboží (viz katalog>vyhledání dílů)
 2. Pokud je požadované zboží v nabídce dodavatele, bude u něj zobrazeno pole s cenami a množstvím, které chcete přidat do košíku. Kliknutím na tlačítko s vyobrazením nákupního košíku u této položky bude položka přidána do Vašeho košíku. Stav košíku je zobrazen v pravé horní části obrazovky.
 3. Takto lze pokračovat ve vyhledávání dílů a jejich přidávání do košíku až do okamžiku, kdy se rozhodnete objednávku odeslat dodavateli.
 4. Před odesláním objednávky tuto můžete ještě upravit v 'Košíku'. Do košíku se dostanete kliknutím na tlačítko v pravé horní části obrazovky.
 5. Objednávku je možné odeslat z košíku kliknutím na tlačítko 'Vytvořit objednávku' nebo tlačítkem 'Objednat' v pravé horní části obrazovky.
 6. Před konečným odesláním objednávky je ještě zobrazena stránka s celkovým souhrnem objednávky.
 7. V souhrnu před odesláním objednávky lze ještě upravit některé informace jako je například dodací adresa, doprava/rozvozová trasa nebo poznámka k této objednávce pro Vašeho dodavatele.
 8. Objednávka bude odeslána kliknutím na 'Dokončit objednávku' (v závislosti na konfiguraci může být vyžadováno heslo pro potvrzení objednávky)
 
TIP: Položky v košíku jsou zobrazeny po skupinách podle vozidla, na které se objednávají
Informace
  Záložka 'Informace' může dle aktuální konfigurace obsahovat tyto podsekce:
 
 • Objednávky - přehled Vašich objednávek vytvořených prostřednictvím eshopu, telefonicky nebo osobně u Vašeho dodavatele. Pro zobrazení je potřeba zvolit období od-do, za které chcete požadované dokumenty zobrazit. Zobrazení provedete kliknutím na tlačítko 'zobrazit'.
 • Faktury - přehled všech vystavených daňových dokladů (Faktury, Dobropisy, Paragony) včetně stavu jejich úhrady. Pro zobrazení je potřeba zvolit období od-do za které chcete požadované dokumenty zobrazit. Zobrazení provede kliknutím na tlačítko 'zobrazit'.
 • Vývoj obratu - přehled vývoje Vašeho obratu u dodavatele za posledních 12 měsíců včetně grafického znázornění
 • Bonusový program - pokud Váš dodavatel provozuje tuto službu, tak tato sekce obsahuje přehled získaných bonusových bodů, přehled o jejich čerpání a celkový zůstatek bonusových bodů
 • Soubory ke stažení - tato sekce může obsahovat soubory, které Vám dodavatel poskytuje ke stažení do Vašeho počítače (například katalogy nářadí, tiskopis reklamačního protokolu, různé převodníky a další)
Nastavení
  V záložce 'Nastavení' si můžete upravit některé předvolby katalogu/eshopu.
 
 • Zobrazení cen v katalogu (maolobchodní ceny, Vaše nákupní ceny, obojí)
 • Počet položek na stránku - počet položek, které budou po vyhledání zobrazeny najednou na jedné stránce. Výchozí zobrazení je nastaveno na 20 položek na stránku.
 • Zobrazování oblíbených výrobců vozidel - pokud je tato volba zaškrtnuta, budou v katalogu zobrazeni jen výrobci vozidel, kteří jsou přednastaveni jako oblíbení (nebo které si jako oblíbené nastavíte sami). Tuto volbu je možné kdykoliv měnit přímo v katalogu přepínačem oblíbené/všechny.
 • Značky ponechat rozbalené - v některých případech je při vyhledávání dílů zobrazena upřesňující stránka s výběrem skupiny dílů (situace, kdy pod jedním kódem v přímém hledání je nalezeno více skupin jako například FILTRY a LOŽISKO KOLA). Tato volba zajistí, že v této stránce bude u každé skupiny dílů ještě vypsán seznam značek (výrobců), které daná skupina obsahuje. Značky k dané skupině je možné zobrazit i dodatečně kliknutím na 'Rozbalit značky'.
 •  Způsob zobrazování položek - přepínač podrobného zobrazení včetně obrázků a technických informací nebo zjednodušeného zobrazení
  Změny provedené v nastavení potvrdíte kliknutím na tlačítko 'uložit' ve spodní části této stránky.
 
TIP: Rychlost hledání lze zvýšit vypnutím volby 'Zobrazit ostatní čísla TecDoc'
 
TIP: Rychlost hledání lze zvýšit nastavením velikosti stránky na menší hodnotu
 
TIP: Rychlost hledání lze zvýšit nastavením zobrazení na 'Seznam položek'
  Změna hesel
  Hesla pro přístup do katalogu/eshopu lze měnit v záložce 'Nastavení' v podsekci 'Změna hesel'. Pro změnu bude vyžadováno původní heslo a 2x zadání nového hesla. Změna bude provedena po kliknutí na 'Uložit'
   
Informace k ovládání
  Řazení výsledků hledání v katalogu
  Po vyhledání dílů v katalogu jsou položky řazeny podle těchto pravidel
 
 1. Položku lze koupit u tohoto dodavatele
 2. Položka je skladem na nejvíce skladech dodavatele
 3. Ostatní položky jsou řazeny podle značky (výrobce) a potom podle kódu
 
INFO: Vyjimku v řazení tvoří univerzální díly, které jsou vždy řazeny podle kódu.
  Stránkování výsledků hledání v katalogu
  Pokud je při hledání nalezeno více položek než je nastavená velikost stránky (viz. nastavení), budou výsledky hledání rozděleny po stránkách s počtem položek, kterému odpovídá nastavená velikost stránky (výchozí velikost je 20). V pravé horní části seznamu zobrazujícího výsledky hledání najdete ovládací prvky, které slouží k přecházení mezi stránkami.
   
  verze souboru: 7.0.1 - CZ